Een ontslagprocedure is een procedure waarbij alle stappen worden genomen die nodig zijn om een arbeidsovereenkomst te laten eindigen. In het ontslagrecht zijn er een beperkt aantal procedures mogelijk. Afhankelijk van het doel van uw werkgever, dient deze een bepaalde procedure te volgen om een werknemer te ontslaan.  Werknemer kan ook zelf ontslag nemen. In dat geval kunt u met uw werkgever gezamenlijk afspraken maken.

Informatie over de ontslagprocedure

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Als werkgever streef je naar goede arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Een medewerker die goed in zijn vel zit is creatief, bevlogen, een betere collega en presteert meer.

Een bedrijfsmaatschappelijk werker is ervaren, met het werken op individueel en organisatie niveau, met het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers en het behalen van bedrijfsdoelstellingen.

Bedrijfs Maatschappelijke Hulp

De Regering heeft de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) gelanceerd. De nieuwe wet is bedoeld als een versoepeling van het ontslagrecht. De transitievergoeding bij ontslag is onderdeel van deze nieuwe wet, die op 1 juli 2015 is ingegaan. 

Berekening van de Transitie Vergoeding

Zie ook